GPNT companies


Contact

Gdańsk Science and Technology Park

Trzy Lipy 3 Street, 80-172 Gdańsk Poland

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Bałtycki Port Nowych Technologii
.